Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Đóng gói Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010

Thông tin bổ sung

Mô tả
Chassis Packaging