Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Mô-đun Quản lý & I/O Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2011

Thông tin bổ sung

Mô tả
Dual GbE I/O shield and gasket