Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Mô-đun Quản lý & I/O Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010

Thông tin bổ sung

Mô tả
I/O Shield and Gasket