Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2011
Các hạng mục kèm theo
One system blower, One PCI Fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Systems Blower Spare Kit