Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012

Thông tin bổ sung

Mô tả
System Fan Kit