Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
One x 60mm fan, Two x 80mm fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Hot-Swap Redundant Fan Kit