Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Các hạng mục kèm theo
One 92mm and One 120mm standalone fans

Thông tin bổ sung

Mô tả
Fixed Fan Kit