Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One front 120mm fan, One rear chassis 120mm fan (blue header), One front 92mm PCI zone fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Fixed Fan Kit