Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One x 60mm fan, Two x 80mm fans

Thông tin bổ sung

Mô tả
Hot-Swap Redundant Fan Kit