Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010

Thông tin bổ sung

Mô tả
SAS 3.5" 4U Backplane