Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2014
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
Midplane