Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
(1) Backplane
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
6-Drive Backplane Without Expander