Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
Front panel assembly, One Hot drive carrier, I/O shield, CPU duct, fan mount grommets, One CD-ROM cable, One USB floppy cable, front panel cable, Six fixed SATA cables, Six static SATA cables, One active SAS cable, One SGPIO cable, One I2C cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mechanical Spares Kit