Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
Bridge Board, front panel board, fan distribution board, 1U riser; 50-pin front panel cable, USB front panel cable, Two SATA cabled, fan control cable, Two backplane thumb skrews, One 56mm non-redundant fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Electrical Spares Kit