Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
Drive Bay Lockers with screws and spring, One air duct, One intrusion switch assembly, One USB cable, One rear 120mm fan with holder and screws, One 92mm fan with holder and screws; One full-length PCI card guide, One adapter plate with screws
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Preventative Maintenance Kit