Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
Hot-Swap backplane board, bridge board, mini front panel board, standard control panel board, one full-height PCI Express, One full-height PCI-X, One low-profile PCI Express, front panel cable, optical drive cable, USB cable, I2C cable, SATA cable harness
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Electrical Spares Kit