Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
PCI bracket assembly, fan mounting bracket, processor air duct, power supply air baffle, hard drive carrier; USB floppy mounting tray, optical drive tray, optical bay filler panel, control panel mounting tray, metal fillers for rear GCM and I/O module
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mechanical Spares Kit