Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Các hạng mục kèm theo
Power Distribution board, power supply cage, power supply filler panel

Thông tin bổ sung

Mô tả
Chassis Spares Kit