Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One front panel USB cable, One serial cable, One front 92mm fixed fan holder with screws, One front 120mm fixed fan holder with screws, One rear 120mm fixed fan holder with screws, Four Hot-Swap fan wires, One bezel intrusion switch; Two sets (4 pieces)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Preventative Maintenance Kit