Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One front panel assembly, CD-ROM brackets, air duct, cable kit, screws, PCI bracket assembly, Two SATA cables, One front panel USE cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Preventative Maintenance Kit