Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Front Panel Board