Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
One SATA port to 7-pin optical media cable, front panel control to front panel I/O cable, front panel to I/O to backplane cable (34 pin), front panel I/O to baseboard cable (100 pin), front fan power cable, internal SAS riser to 2.5” backplane cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
System Cable Kit