Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'02
Phân đoạn thẳng
Server
Cáp trung bình
Copper
Loại cáp
Category-5 up to 100m
Chiều cao giá
Full Height

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Dual

Thông số gói

Loại hệ thống giao diện
PCI