Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'10
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q1'19
EOL thông báo
Monday, March 11, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Monday, March 11, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, March 11, 2019
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
Kit includes remote mounting bracket and cables.
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, June 25, 2015

Thông tin bổ sung

Mô tả
Optional RAID Smart battery back up for use with Intel 6G SAS RAID controllers. Includes components for remote mounting.