Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'10
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU

Thông tin bổ sung

Mô tả
Optional RAID Smart battery back up for use with RAID activation keys AXXRAK18E and AXXRAKSAS2. NIMH cell (rather than LiON).