Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'10
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
(5) RAID Smart Battery

Thông tin bổ sung

Mô tả
Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intel® RAID Controller SRCS16. RoHS Server Exemption