Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Chipset thừa tự khác
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'10
Các FSB được hỗ trợ
6.40 GT/s
Thuật in thạch bản
65 nm
Giá đề xuất cho khách hàng
$99.00

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Không

Thông số kỹ thuật GPU

Cần có giấy phép Macrovision*
Không

Thông số gói

Kích thước gói
37.5mm x 37.5mm