Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows 7 * và Windows Vista * (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7*, và Windows Vista* (zip)