Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Discontinued
Kiểu hình thức của bo mạch
Full Height 1/2 Length PCIe Card
Thiết bị được hỗ trợ
SAS/SATA
Cấp độ RAID được hỗ trợ
0, 1, 10, 5, 50
Chế Độ JBOD
Không
Số cổng bên trong
8
Số thiết bị được hỗ trợ
8
Bộ nhớ nhúng
128MB
Giao diện máy chủ PCIe
PCI-X
Kiểu bộ xử lý IO
Intel 332

Thông tin bổ sung

Mô tả
8 port SATA RAID Controller using Intel® 80331 IOP @ 250MHz, 128MB embedded memory, 64/133MHz PCI-x. RoHS Compliant