Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
LOD 1/31/2021; LSD 7/31/2021
Thuật in thạch bản
90 nm
TDP
0.727 W
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 85°C
Nhiệt độ vận hành (tối đa)
85 °C
Nhiệt độ vận hành (tối thiểu)
0 °C

Thông tin bổ sung

Bảng dữ liệu
Mô tả
See PCN 117375 for EOL timelines.
Tóm lược về Sản phẩm

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
1GbE
Loại hệ thống giao diện
PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Giao diện dải lề NC
Không
Hỗ trợ khung Jumbo
Có hỗ trợ giao diện
1000Base-T

Thông số gói

Kích thước gói
9mm x 9mm

Các công nghệ tiên tiến

MACsec IEEE 802,1 AE
Không
IEEE 1588
Hỗ trợ theo công nghệ Intel® vPro™
Không