Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng Gigabit dựa trên 82575/6, 82580, i350 và i210/211 cho Linux*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet cho MS-DOS* - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

Vô hiệu hóa khả năng giảm tải tổng kiểm tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng