Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE