Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Kết nối Mạng Ethernet 10 Gigabit dưới Linux*

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver cho Kết nối Mạng PCIe* 10 Gigabit dưới FreeBSD*

Trình điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® cho ® kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit

Intel® Network Adapters điều khiển cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit dưới FreeBSD*

Intel® Điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng