Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật gói cập nhật BIOS cho Bo mạch máy chủ Intel® Bo mạch máy chủ và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 55XX

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Tiện ích kiểm tra độ tin cậy nền Intel® Server Board dựa trên S5500 và S5520 cho EFI

Trình điều khiển video trên bo mạch Mathấp-G200e cho Windows*