Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update Package Update for EFI Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 55XX Chipset

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)

S5520HC S5500HCV S5520HCT S5520SC BIOS Recovery Package for EFI