Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Intel® 82566 Gigabit Ethernet PHY
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
6/01/2011
Thuật in thạch bản
90 nm
TDP
1.18 W
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 70°C
Nhiệt độ vận hành tối đa
70 °C
Nhiệt độ vận hành tối thiểu
0 °C

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Loại hệ thống giao diện
GLCI/LCI
Hỗ trợ khung Jumbo

Thông số gói

Kích thước gói
10x10, BGA

Các công nghệ tiên tiến

Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
N/A
Kênh cáp quang trên Ethernet
Không
MACsec IEEE 802,1 AE
Không
IEEE 1588
Không
Hỗ trợ theo công nghệ Intel® vPro™