Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Kết nối mạng Ethernet tốc độ cao Intel®
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Thuật in thạch bản
350 nm
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 85°C
Nhiệt độ vận hành (tối đa)
85 °C
Nhiệt độ vận hành (tối thiểu)
0 °C

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Loại hệ thống giao diện
GLCI/LCI

Thông số gói

Kích thước gói
10x10mm