Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Kết nối mạng Ethernet tốc độ cao Intel®
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Thuật in thạch bản
350 nm
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 85°C
Nhiệt độ vận hành tối đa
85 °C
Nhiệt độ vận hành tối thiểu
0 °C
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Saturday, January 1, 2011

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Loại hệ thống giao diện
GLCI/LCI

Thông số gói

Kích thước gói
10x10mm