Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Discontinued
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'11
Thị trường đích
Entry
Kiểu hình thức của bo mạch
Low Profile MD2 Card
Tốc độ truyền dữ liệu
3 Gb/s
Thiết bị được hỗ trợ
SAS/SATA
Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích
AXXRSBBU4
Cấp độ RAID được hỗ trợ
0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Chế Độ JBOD
Không
Số cổng bên trong
8
Số thiết bị được hỗ trợ
32
Bộ nhớ nhúng
256MB
Giao diện máy chủ PCIe
PCIe x4 Gen1
Kiểu bộ xử lý IO
LSI1078

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mainsteam 3Gb RAID controller with 8 SAS/SATA ports and PCI-express x4.