Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Windows Vista* 64 (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® cho Windows Vista * 32 (exe)