Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q1'23
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) - Front metal bracket – iPN M65598-xxx

Thông tin bổ sung

Mô tả
Supports Intel® E810 Network Interface card in PCIe accelerator module 2U Full-Width Air-Cooled. Each card kit can only support one Intel® E810 Network Interface card. One kit must be ordered for each card.