Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Đồ họa Intel® Arc™ Pro - Windows*