Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Vi cấu trúc
Xe-HPG
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
8/24/2022
Thời hạn bảo hành
3 yrs
Có sẵn Tùy chọn nhúng
No
Điều kiện sử dụng
Server/Enterprise
Tình huống sử dụng
Cloud Computing

Thông số kỹ thuật GPU

Xe-core
16
Lát cắt Kết xuất
4
Đơn vị dò tia
16
Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX)
256
Đơn Vị Thực Thi
256
Tần số động tối đa đồ họa
1950 MHz
Tần số cơ sở đồ họa
1600 MHz
TBP
75 W
TDP
75 W
Cấu hình PCI Express
Gen 4 x8

Thông số bộ nhớ

Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng
12 GB
Loại bộ nhớ
GDDR6
Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa
192 bit
Băng thông bộ nhớ đồ họa
336 GB/s

Công nghệ được hỗ trợ

Dò tia

Thông số I/O

Số màn hình được hỗ trợ
0

Tính năng

Mã hóa/giải mã phần cứng H.264
Mã hóa/giải mã phần cứng H.265 (HEVC)
Mã hóa/Giải mã AV1
Chuỗi bit VP9 & Giải mã