Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Công cụ mô phỏng FPGA Intel®
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
2014
Phiên bản Mới nhất
19.1
Ngày Phát hành Mới nhất
March, 2019
Thiết bị được hỗ trợ
Intel® Arria® 10, Intel® MAX® 10, Intel® Cyclone® 10 LP, Stratix® V, Cyclone® V devices
Cấp phép
Paid, Need License
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
Windows* 10,Windows Server* 2012 Enterprise,Windows Server* 2016 Enterprise,Windows Server* 2019 Enterprise,Red Hat* Enterprise Linux* 7,Red Hat* Enterprise Linux* 8,CentOS* 7.5 ,CentOS* 8.0,SUSE* SLE 12,SUSE* SLE 15,Ubuntu* 16.04 LTS,Ubuntu* 18.04 LTS,Ubuntu* 20 LTS

Thông tin bổ sung

Mô tả
DSP Builder for Intel® FPGAs is a digital signal processing (DSP) design tool that enables Hardware Description Language (HDL) generation of DSP algorithms directly from the MathWorks Simulink* environment onto Intel® FPGAs.
Tóm lược về Sản phẩm
URL thông tin bổ sung