Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'19
Thuật in thạch bản
10 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
1178525
Môđun logic thích ứng (ALM)
399500
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
1598000
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
24
Bộ nhớ nhúng tối đa
163 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
3743
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP), Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision
Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)
Quad-core 64 bit Arm* Cortex*-A53
Khối Mã hóa Cứng
0
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR4, QDR IV

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
744
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
1.2 V LVCMOS, 1.8 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, True Differential Signaling
Số Cặp LVDS tối đa
372
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
32
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
32 Gbps
Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
24
Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
58 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen4, 10/25/50/100/200/400G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

Siêu đăng ký
FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
R2340A

Thông tin bổ sung