Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4 '16
EOL thông báo
Tuesday, November 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Monday, May 15, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, September 15, 2017
Bền
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
Kit includes remote mounting bracket and cables.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Optional RAID Smart battery back up for use with Intel® RAID Controllers AXXRAK18E, SRCSAS144E, SRCSASJV. Active MidPlanes, and ROMBSASMR