Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật gói cập nhật BIOS cho Bo mạch máy chủ Intel® Bo mạch máy chủ và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 55XX