Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82544 Gigabit
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'01
Thuật in thạch bản
180 nm
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 55°C
Nhiệt độ vận hành (tối đa)
55 °C
Nhiệt độ vận hành (tối thiểu)
0 °C

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Loại hệ thống giao diện
PCI-X

Thông số gói

Kích thước gói
21x21mm