Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - BETA - Windows*

Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - WHQL - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*