Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'22
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, December 2, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Tuesday, December 20, 2022
Các hạng mục kèm theo
(8) 2.5” Drive Rails
(8) Drive Blanks (2.5” SSD mount w/ mounting screws)

Thông tin bổ sung

Mô tả
The drive rail is used to insert and extract a 2.5” SSD from the front drive bay of the Intel® Server System M20NTP2U208.
No SSD installed, the drive rail must be populated with a drive blank to meet the air flow specifications of the system.