Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC710 &LAPRC510

Cập nhật BIOS cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRCx10 [RCADL357]

Công cụ tích hợp firmware Intel Aptio* V UEFI dành cho máy tính xách tay Intel® NUC®

Intel® NUC Uniwill Service Driver cho Intel® NUC Software Studio cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710