Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRCx10 [RCADL357]

Driver Pack for the Intel® NUC M15 Laptop Kit - LAPRC710 & LAPRC510

Công cụ loại bỏ lưu giữ hình ảnh cho các Máy tính xách tay Intel NUC sản phẩm